top of page

Qytetet:

Qendra e Ndihmës për Prodhimin e Connecticut.
Fatherhood.webp
Butoni

C-MAC do të punësojë individë që po përjetojnë varfëri dhe pengesa të tjera për të marrë punë me kohë të plotë që i çon ata drejt vetë-mjaftueshmërisë. Së bashku me individët e punësimit që punojnë për C-MAC do të kenë gjithashtu akses në trajnime kompjuterike, matematikë, gjuhë, aftësi për jetën, GED në internet, përfundimin e diplomës së shkollës së mesme, këshillim dhe hyrje në trajnimin e kolegjit në komunitet për të fituar aftësi të reja për mundësitë e ardhshme të punësimit.[removed]

Gjithashtu, C-MAC do të ofrojë shërbime për individët në fushën e përvojës së punës në prodhim, praktikave/eksternshipeve të shoqëruara me trajnime të tjera akademike, aftësi kompjuterike, aftësi për jetën, këshillim dhe shërbime të tjera mbështetëse në lidhje me programe të tjera në zonë.

 

Për më shumë informacion, ju lutemi vizitoni faqen e internetit të CMAC këtu.

.

.

Na kontaktoni

Kërkesat e pranueshmërisë

Referim BRS


Programe të ngjashme

Liçensë

Shërbime të tjera

Shkarkimet

.

bottom of page