top of page
rachel-perez.jpg

Rachel Perez, kryetare

Bordi i Drejtoreve

Drejtorët e Mundësive të Reja sjellin prejardhje dhe përvoja të ndryshme jetësore në një sërë fushash që kombinohen për të krijuar tullat dhe llaçin e komuniteteve tona. Ata janë të përkushtuar për të siguruar nevojat e atyre që ndihmojnë në një mënyrë që tejkalon pritjet e burimit të financimit. Përsëri dhe përsëri, ata gjejnë një mënyrë për të zbatuar misionin e tyre të shërbimit mbështetës me përkushtim dhe përsosmëri.

Rachel Perez, kryetare

Joyce Kennedy-Jones, Zëvendës Kryetar

Maritza Rivera, Sekretare

Charles Hoffler, arkëtar

(Të renditur sipas alfabetit)

 

Dora Bennett                   

Mary A. Conklin                

Deneen Fryer                   

Melissa Green                  

John Davis                      

Michelle Saavedra-Sla ppey     

Dr. Eddie Joyce                 

Victor Lopez                    

Belinda Weaver             

Gaylynn Hadley                 

Rosa Carlascio        

 

 

          

bottom of page