top of page
Komunitetet që Shërbejmë

Gjetja e frymëzimit në çdo hap

New Opportunities Inc. ofron shërbime në 4 qarqe (Fairfield, Litchfield, New Haven dhe Hartford) dhe 60 qyteza dhe qytete në të gjithë Konektikatin.

Pavarësisht nga qyteti në të cilin jetoni apo shërbimet për të cilat po kërkoni, do të gjeni se njerëzit e NOI punojnë shumë për të kuptuar nevojat tuaja dhe për t'ju udhëhequr gjatë procesit të kualifikimit për shërbimet tona me kujdes, dhembshuri dhe bashkëpunim.

Shërbimet e ofruara ndryshojnë nga qyteti në qytet.  Për të zbuluar se cilat shërbime ofrohen në komunitetin TUAJ, klikoni këtu .

Image by UX Indonesia
bottom of page