top of page

Pak për ne

Duke punuar drejt një nesër më të mirë

Bill 1.PNG

(203) 575-4202

New Opportunities Inc. është agjencia e veprimit të komunitetit që shërben Waterbury, Meriden, Torrington dhe 27 qytete përreth Connecticut. Ne ofrojmë një larmi programesh të shërbimeve sociale të dizajnuara për të eleminuar varfërinë dhe për të ndihmuar njerëzit në nevojë.

Me seli në Waterbury dhe punëdhënësit e katërt më të madh në qytete, New Opportunities ka zyra shtesë në Meriden, Torrington, Danbury dhe Thomaston për lehtësinë e atyre që u shërbejnë. Çdo vit, më shumë se 61,000 individë përfitojnë nga programet e ofruara në këtë agjenci, të udhëhequr nga stafi i Mundësive të Reja që i ndihmoi ata të gjejnë mënyrën për të përmbushur nevojat e tyre.

bottom of page