top of page

Bëhu vullnetar

Music Class
Soup Kitchen
Volunteer Team
Beach Cleanup Volunteers
Volunteering Group
Volunteers
Volunteers
Volunteers Cleaning
Picking Up Trash
Volunteers Lifting Construction Frame

New Opportunities ka një sërë pozicionesh vullnetare pa pagesë dhe paga të disponueshme për vullnetarë të të gjitha moshave dhe prejardhjeve. Nevojat tona për vullnetarë variojnë nga vullnetarët e programit të vazhdueshëm deri tek ata që ofrojnë mbështetje në projektet e komunitetit dhe ngjarjet njëditore.

Për më shumë informacion mbi programet vullnetare për individë, studentë ose vullnetarizëm të korporatave, ju lutemi kontaktoni zyrën e Burimeve Njerëzore me telefon në: (203) 575-4342 ose email hr@newoppinc.org

Klikoni këtu për të dorëzuar një formular aplikimi online

Klikoni këtu për të shkarkuar një aplikacion vullnetar të printueshëm.

Klikoni këtu për të kërkuar informacion në lidhje me mundësitë aktuale të vullnetarëve. 

bottom of page