top of page
Filialet

Le të punojmë së bashku

P5050002.jpg

Northsquare Gateway Terrace Incorporated menaxhon Greene-Gutridge Terrace - një strukturë apartamentesh me 12 njësi që u ofron personave me aftësi të kufizuara mundësinë për të jetuar të pavarur në komunitetin e tyre duke ofruar banesa me qira të kombinuara me disponueshmërinë e shërbimeve mbështetëse. Ky ambjent ka 10 njësi me një dhomë gjumi dhe 2 njësi me dy dhoma gjumi.

CT Food 4 Thought New Logo Main.png

CT Food 4 Thought, Inc. është një strukturë prodhimi ushqimore e fokusuar në rritjen e disponueshmërisë së produkteve të rritura në vend, ofrimin e mundësive për trajnim dhe punësim në një mjedis bujqësor dhe rritjen e të ardhurave të pakufizuara për të mbështetur programimin e shërbimeve sociale të operuar nga New Opportunities, Inc. 

bottom of page