top of page

Qytetet:

Gatishmëria për shkollë.
Fatherhood.webp
Butoni

Programi ynë i fëmijërisë së hershme financohet nga fondet e Gatishmërisë për Shkollën dhe nga fondet Shtetërore të Kujdesit Ditor të Fëmijëve dhe ofron përvoja të përshtatshme zhvillimore për parashkollorët e moshës 3 deri në 5 vjeç. Ofrohen edhe shërbime për fëmijët me nevoja të veçanta.


Të dyja burimet e financimit janë programe gjithëditore/të plota që ofrohen në objektin tonë të licencuar dhe të akredituar me vendndodhje qendrore në Waterbury.

.

.

Na kontaktoni

Greater Waterbury

  • (203) 759-0841

Kërkesat e pranueshmërisë

Mosha 0 deri ne 5 vjec


Programe të ngjashme

Liçensë

Shërbime të tjera

Shkarkimet

.

bottom of page