top of page

Qytetet:

Operacioni qilar.
Fatherhood.webp
Butoni

New Opportunities of Greater Meriden operon një qilar ushqimor pesë (5) ditë në javë nga ora 10:00 deri në orën 14:00 (subjekt i ndryshimit në bazë të nevojave të komunitetit). Ne ofrojmë mundësi për blerësit që të zgjedhin artikujt që do të përdorin në të vërtetë. Kjo i lejon blerësit kontrollin mbi zgjedhjet, ruan njëfarë dinjiteti dhe krenarie ndërsa kërkon burime ushqimore. Depoja e NOGM ofron kupona ushqimore për sende ushqimore dhe ushqime që mblidhen përmes donacioneve. NOGM Pantry është krijuar për të ndihmuar familjet e punës me të ardhura të ulëta dhe të mesme, të moshuarit në nevojë dhe personat me aftësi të kufizuara që kanë pasiguri ushqimore në zonën e Meridenit të Madh. Dhurimet e artikujve që nuk prishen gjithashtu pranohen gjatë orarit të rregullt të punës.

.

.

Na kontaktoni

Kërkesat e pranueshmërisë

Blerësit e mundshëm do të duhet të japin emrin, adresën dhe numrin në familje dhe të vetë-raportojnë të ardhurat.


Programe të ngjashme

Liçensë

Shërbime të tjera

Shkarkimet

.

bottom of page