top of page

Qytetet:

Sahabët e vjetër.
Fatherhood.webp
Butoni

Shoqëruesit e moshuar janë persona me të ardhura të ulëta, të moshës 55 vjeç e lart, të cilët ndihmojnë të moshuarit e dobët të qëndrojnë në shtëpitë e tyre duke ofruar shërbime mbështetëse të individualizuara dhe kujdes për afatin. Shoqëruesit e moshuar marrin një pagë për orë për shërbimin e tyre. [Zbatohen kufijtë e të ardhurave]

.

.

Na kontaktoni

Greater Waterbury

  • (203) 575-4214

Greater Torrington

  • (203) 575-4214

Kërkesat e pranueshmërisë

Mosha 55 vjeç e lart; Maksimumi i të ardhurave


Programe të ngjashme

Liçensë

License # HCA.0000153


Shërbime të tjera

Shkarkimet

.

bottom of page