top of page

Qytetet:

Programi i Menaxhimit të Parave.
Fatherhood.webp
Butoni

NOI ofron shërbime të menaxhimit të parave për personat e moshuar dhe me aftësi të kufizuara që jetojnë me të ardhura të kufizuara për t'i ndihmuar ata të qëndrojnë të pavarur duke parandaluar fatkeqësitë financiare, të tilla si harresa për të paguar faturat. Vullnetarët trajnohen, mbikëqyren, monitorohen dhe sigurohen për të ofruar ndihmë. Zbatohen udhëzimet për të ardhurat.

.

.

Na kontaktoni

Kërkesat e pranueshmërisë

Mosha 55 vjeç e lart


Programe të ngjashme

Liçensë

Shërbime të tjera

Shkarkimet

.

bottom of page