top of page

Qytetet:

CT Ri-Strehimi i Shpejtë - Dhuna në Familje.
Fatherhood.webp
Butoni

Ky program është krijuar për të reduktuar mungesën e strehimit në mënyrë specifike midis të mbijetuarve të dhunës në familje dhe trafikimit të qenieve njerëzore. Specialistët e Strehimit NOI punojnë me individët/familjet për të përmirësuar aksesin e të mbijetuarve në burimet e strehimit, ndërkohë që ofrojnë shërbimet e nevojshme mbështetëse të vazhdueshme të informuara për traumat, të përqendruara te të mbijetuarit. Qëllimi është të ndihmohen këta individë që të arrijnë stabilitet financiar dhe të strehimit, si dhe të kapërcejnë çdo pengesë shtesë për vetë-mjaftueshmërinë.

.

.

Na kontaktoni

Greater Waterbury

  • (203) 575-4301

Greater Meriden

  • (203) 639-5060

Greater Torrington

  • (860) 482-9749

Kërkesat e pranueshmërisë

Programe të ngjashme

Liçensë

Shërbime të tjera

Shkarkimet

.

bottom of page