top of page

Qytetet:

Ndërtimi i Komuniteteve të Shëndetshme.
Fatherhood.webp
Butoni

Ky program ofron menaxhim rasti, informacion dhe amp; referim, ndihmë për aplikimin e përfitimeve shtetërore dhe kontakt për zonat Greater Torrington dhe Winsted. Qëllimet e projektit janë të ofrojë aktivitete të shtrirjes dhe angazhimit për të adresuar përcaktuesit socialë të shëndetit për popullatat e cenueshme përmes zhvillimit të planeve të veprimit dhe lidhjeve me punësimin, arsimin, trajnimin, fëmijërinë e hershme, strehimin, shëndetin e sjelljes dhe shërbimet e asistencës për nevojat bazë. .

.

.

Na kontaktoni

Greater Torrington

  • (860) 482-9749

Kërkesat e pranueshmërisë

Programe të ngjashme

Liçensë

Shërbime të tjera

Shkarkimet

.

bottom of page