top of page

Qytetet:

Përgatitja e Tatimit mbi të Ardhurat Vullnetare (VITA).
Fatherhood.webp
Butoni

Shërbimet falas të përgatitjes së taksave u ofrohen familjeve/individëve të kualifikuar për të ardhura. Vullnetarët përfundojnë një kurs trajnimi të lehtësuar nga IRS. Deklaratat tatimore 1040 EZ dhe 1040-A depozitohen në mënyrë elektronike në vend dhe depozitimi i drejtpërdrejtë është i disponueshëm për klientët me llogari bankare.

.

.

Na kontaktoni

Kërkesat e pranueshmërisë

Programe të ngjashme

Liçensë

Shërbime të tjera

Shkarkimet

.

bottom of page