top of page

Qytetet:

Jetëgjatësia e projektit
Fatherhood.webp
Butoni

Project Longevity është një iniciativë e zbatimit të ligjit dhe e bazuar në komunitet për të ofruar shërbime dhe mbështetje për viktimat e dhunës me armë dhe/ose shkelësit që punojnë me lirimin me kusht, me kusht për të rritur ose të njohur për komunitetin dhe që kanë nevojë për shërbime. Qëllimi ynë është të punojmë me komunitetin e Waterbury për të reduktuar dhunën, për të minimizuar arrestimin, burgosjen dhe për të rritur besimin midis organeve të zbatimit të ligjit dhe publikut.

 

Project Longevity ofron shërbime të përgjithshme për të. të ndihmojë klientët drejt vetë-mjaftueshmërisë dhe stabilizimit. Disa shërbime përfshijnë komunikimin, menaxhimin e rasteve, strehimin, patentën e shoferit, punësimin, menaxhimin e parave etj.

 

.

.

Na kontaktoni

Greater Waterbury

  • (203)-575-4295; (203) 575-4348

Kërkesat e pranueshmërisë

Programe të ngjashme

Liçensë

Shërbime të tjera

Shkarkimet

.

bottom of page