top of page

Qytetet:

Porta e Sheshit të Veriut.
Fatherhood.webp
Butoni

Square Gateway është një strukturë e pavarur e jetesës me 12 njësi në Waterbury dhe financohet nga programi i Seksionit 811 të Strehimit dhe Zhvillimit Urban për personat me aftësi të kufizuara. Ka 10 njësi me një dhomë gjumi dhe 2 njësi me dy dhoma gjumi. Njësitë janë për personat që janë me aftësi të kufizuara sipas përkufizimit HUD ose të sëmurë mendor kronik sipas përkufizimit HUD. Banorët tarifohen jo më shumë se 30% të të ardhurave të tyre vjetore për qiranë e tyre dhe qiraja për njësitë do të bazohet në Qiratë e Tregut të Drejtë siç përcaktohet nga HUD për zonën e Waterbury.

.

.

Na kontaktoni

Greater Waterbury

  • (203) 575-4399

Kërkesat e pranueshmërisë

Një banor 18 vjeç e lart. Një banor për apartament duhet të ketë ose paaftësi fizike ose zhvillimore ose të vuajë nga sëmundje kronike mendore. Të ardhurat nuk duhet të kalojnë 50% të të ardhurave mesatare të Waterbury


Programe të ngjashme

Liçensë

Shërbime të tjera

Shkarkimet

.

bottom of page