top of page

Qytetet:

Atësia.
Fatherhood.webp
Butoni

Iniciativa e Atësisë në Mundësi të Reja mbështet baballarët që kërkojnë mënyra konstruktive për të siguruar dhe ushqyer më mirë fëmijët e tyre dhe, në përgjithësi, për të mbajtur marrëdhënie të shëndetshme. Iniciativa e Atësisë adreson nevojat e baballarëve ndërsa ata luftojnë për t'u kujdesur për fëmijët e tyre në rrethana sfiduese.

.

.

Na kontaktoni

Greater Waterbury

  • (203) 759-0841

Greater Meriden

  • (203) 759-0841

Kërkesat e pranueshmërisë

Programe të ngjashme

Liçensë

Shërbime të tjera

Shkarkimet

.

bottom of page