top of page

Qytetet:

Qendra e Zhvillimit të Familjes
Fatherhood.webp
Butoni

Qendrat ofrojnë një qasje "pa derë të gabuar" për shërbimin ndaj klientit dhe menaxhimin e rasteve. Menaxherët e rasteve ofrojnë shërbime të përfshirjes, vlerësimit dhe ndjekjes gjithëpërfshirëse të dizajnuara për të gjurmuar përparimin e klientit dhe për të ndihmuar klientët të lëvizin drejt vetë-mjaftueshmërisë. Klientët janë gjithashtu të lidhur me burimet e duhura të komunitetit përmes shërbimeve të informacionit dhe referimit, të cilat përfshijnë ndihmën e aplikimit për programet e asistencës DSS, programet shtetërore si SNAP, mjekësore dhe TANF.

.

.

Na kontaktoni

Greater Torrington

  • 8604829749

Greater Meriden

  • 2036395060

Greater Waterbury

  • 2035754301

Kërkesat e pranueshmërisë

Programe të ngjashme

Liçensë

Shërbime të tjera

Shkarkimet

.

bottom of page