top of page

Qytetet:

CT Rapid Re-Housing.
Fatherhood.webp
Butoni

Një projekt i krijuar për të ristrehuar me shpejtësi individë/familje të pastrehë së fundmi, të cilët janë ose në strehimore emergjente ose të pastrehuar. Individëve/familjeve u ofrohen shërbime të menaxhimit të rasteve të cilat fokusohen në vendosjen e banesave dhe ndërmjetësimin e qiramarrësit/qiradhënësit.

.

.

Na kontaktoni

Greater Waterbury

  • (203) 575-4301

Greater Meriden

  • (203) 639-5060

Greater Torrington

  • (860) 482-9749

Kërkesat e pranueshmërisë

Programe të ngjashme

Liçensë

Shërbime të tjera

Shkarkimet

.

bottom of page