top of page

Qytetet:

CARES (Qendra për Shërbime të Avancuara Rehabilitative të Punësimit).
Fatherhood.webp
Butoni

Në partneritet me Departamentin e Shërbimeve të Plakjes dhe Aftësisë së Kufizuar (ADS), CARES ofron shërbime për banorët në rajonet e mëposhtme gjeografike; Rajoni Verior Qendror, Rajoni Jugor - Qendror, Rajoni Perëndimor - VP dhe Rajoni Perëndimor - Jug.

Pas kalimit të një vlerësimi të aftësive profesionale, përgatitjes së përgatitjes për intervistë dhe përcaktimit të një rruge zhvillimi të aftësive, programi përputhet me punëtorët e papunë me barriera për punësimin me punëdhënësit rajonalë për të fituar përvojë pune në botën reale.

 

NIVEL RRITET

 

CARES Kandidatët për punësim për të rinjtë punojnë për 8 javë ose 12 javë, në varësi të faktit nëse studentët janë të regjistruar në shkollën e mesme ose nëse është gjatë pushimit veror të shkollës.

.

.

Na kontaktoni

Greater Waterbury

  • (203) 575-4285

Greater Meriden

  • (203) 575-4285

Greater Torrington

  • (203) 575-4285

Kërkesat e pranueshmërisë

Referim BRS


Programe të ngjashme

Liçensë

Shërbime të tjera

Shkarkimet

.

bottom of page