top of page

Qytetet:

Shtëpia e peshkopit.
Fatherhood.webp
Butoni

Ofron shërbime rezidenciale me bazë komuniteti për individët e referuar nga Divizioni/Departamenti i Korrigjimit të Komunitetit të Waterbury. Klientët duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë për klientët e lirimit në komunitet, siç përcaktohet nga Departamenti i Korrigjimit. Programi Rezidencial DOC thekson lirimin e punës. Të gjithë klientët duhet të jenë në gjendje të punojnë me kohë të plotë. Shërbimet e abuzimit me substancat, duke përfshirë monitorimin e abuzimit me substancat, plotësohen nga vetëndihma e jashtme dhe takimet me 12 hapa. Banorët paguajnë tarifat e programit. Sipas kërkesës, kontributet bëhen edhe në Fondin e Kompensimit të Viktimave të Shtetit.

.

.

Na kontaktoni

Kërkesat e pranueshmërisë

Referim DOC


Programe të ngjashme

Liçensë

Shërbime të tjera

Shkarkimet

.

bottom of page