top of page

Qytetet:

Sigurimi 16.
Fatherhood.webp
Butoni

Shërbimet u ofrohen familjeve të kualifikuara për të ardhura që i inkurajojnë ata të reduktojnë nevojat e tyre për energji në shtëpi dhe në këtë mënyrë nevojën për ndihmë për energji. Këto shërbime mund të përfshijnë, por nuk kufizohen në, menaxhimin e rasteve, seminare të edukimit financiar, vlerësimin e nevojave, këshillimin, edukimin për energjinë dhe ndihmën me shitësit e energjisë.

.

.

Na kontaktoni

Greater Waterbury

  • (203) 756-8151
  • Only Naugatuck and Waterbury

Kërkesat e pranueshmërisë

Programe të ngjashme

Liçensë

Shërbime të tjera

Shkarkimet

.

bottom of page