top of page
Vendndodhjet NOI

Vendndodhjet e shërbimit të plotë

Qendra e Shërbimit Njerëzor të Mundësive të Reja

232 North Elm Street

Waterbury, CT 06702

203.575.9799

 

 

Mundësi të reja të Torringtonit të Madh

Rruga Field 59

Torrington, CT 06790

860.482.9749

 

 

 

Mundësitë e reja të Meridenit të Madh

55 West Main Street

Meriden, CT 06451

203.639.6050

 

Zyrat satelitore

 

Danbury Senior Nutrition Services

Rruga kryesore 54

Danbury, CT

203.482.7924

 

 

Zyra e Shërbimeve të Energjisë Winchester

Rruga kryesore 716

Winsted, CT

860.738.9138

Orari: Sezonal - telefononi së pari

 

 

Qendra e Zhvillimit të Fëmijëve

Qendra e Zhvillimit të Fëmijëve Muriel H. Moore

Rruga kryesore veriore 444

Waterbury, CT 06702

203.759.0841

 

Objektet Rezidenciale

 

Streha e Fillimeve të Reja

43 St. Casimir Drive

Meriden, CT 06540

203.634.1734

 

 

Porta e Sheshit të Veriut 

Rruga Peshkopi 15

Waterbury, CT 06704

203.805.4421

 

 

 

Shtëpia e peshkopit

Rruga Peshkopi 31

Waterbury, CT 06704

203.236.9990

bottom of page